Jezdecké kurzy

Desetihodinové základní seznámení s koněm a jízdou

Kurz je určen pro dospělé i pro děti, kteří se nechtějí koním věnovat jako sportu, ale jako rekreaci a relaxaci. Přesto však o nich chtějí něco vědět a naučit se základům jízdy a zásadám ježdění v terénu. Kurz není zaměřen na praktický nácvik ošetřování koně. Na zakončení absolvuje jezdec 1 hodinu vyjížďky zdarma. V případě zájmu se dá kurz prodloužit nebo opakovat.

Tříměsíční kurz pro děti   

Termíny a ceník

Jezdecká škola

Základní kurz, který je průpravou pro všechny disciplíny jezdeckého sportu i pro rekreační ježdění. Kurz probíhá vždy na jaře a na podzim. Je zaměřen na získání správného sedu, rozvoj rovnováhy a jezdeckého citu, získání základních dovedností při vedení koně. Výcvik probíhá v malých skupinkách, takže je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Ježdění na koni je náročné fyzicky, ale hlavně psychicky. Vzdáleně by se výcvik jízdy na koni dal přirovnat k výuce cizího jazyku. Je to řeč těla, kdy jezdec vysílá signály koni a ten na ně svými reakcemi odpovídá. Aby tato vzájemná komunikace fungovala, musí být všechny signály sladěny a dávány ve správnou chvíli. To se povede jen jezdci, který se přizpůsobí pohybu koně, neruší ho svou špatnou rovnováhou a sám se dobře soustředí na zadaný úkol ( např. dráhu, kterou má kůň projet, obrat v přesně určeném místě, udržení daného tempa po určenou dobu, apod.). Protože ale kůň vyžaduje veškerou pozornost svého jezdce, učí tak vlastně děti udržet pozornost a koncentrovat se na určitý úkol, což se často projeví, například u hyperaktivních a roztěkaných dětí zlepšením výsledků ve škole. Ve výcviku každé dítě postupuje svým tempem a jsou mu zadávány úkoly úměrné jeho věku a možnostem.

Důležitá je radost z jízdy a komunikace s živým tvorem, a ne rychlost postupu ve výcviku. Kromě ježdění se děti učí postarat se o koně se vším, co k tomu patří – úklid stájí, čištění koní, krmení, péče o výstroj. Důležitou součástí teoretické přípravy jsou zásady bezpečnosti při práci s koňmi. Formou her se seznámí s komunikací s koňmi nejen v sedle, ale i ze země, což je pro dodržení bezpečnosti všech zúčastněných velmi důležité.

Děti, které budou mít zájem po skončení základního tříměsíčního kurzu ve výcviku pokračovat, budou rozděleny podle dosažených dovedností a dalšího zaměření ( rekreace, či příprava na westernový sport). Výcvik pak opět probíhá v tříměsíčních blocích.

Jezdecká škola

U dětí, které se budou chtít věnovat westernovému sportu, se jedná o přípravu na jednotlivé westernové disciplíny a přípravu na složení zkoušky k získání licence jezdce WRC.

U dětí, které nemají sportovní ambice, či mají méně času, se další výcvik zaměřuje na přípravu k jízdě v terénu, osvojování si zásad bezpečnosti a pravidel při jezdecké turistice. Tato příprava je organizována formou her a vyjížděk do okolí ranče.